Mis on raamatu kasum?

Mis on jaotamata kasum ?? Jaotamata kasum - finantsasutuse finantsseisundi näitaja, mida juhtkond kasutab otsuste tegemisel ja pankadevahelisel reguleerimisel. Bilansiline kasum - ettevõtte kogukasum, mis on saadud teatava ...